Learn

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Kdy potřebuji předložit průkaz energetické náročnosti budovy?

Share this Post:

Podle §6a odst. (2) zákona o hospodaření energií (č. 406/2000 sb.) dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti splnění požadavků na energetickou náročnost u:

a) výstavby nových budov nebo

b) větších změnách dokončených budov (s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2)

Při prodeji nebo nájmu budov je povinnost předložit průkaz pouze v případě povinnosti zpracování podle a) nebo b) viz. výše. Průkaz energetické náročnosti je platný 10 let od zpracování.

Autor: Jan PEJTER (Enviros)
Datum: 28/11/07