News & Events

Opóźnienie realizacji Dyrektywy w sprawie odpadów będzie dla Polski kosztowne

Share this Post:
Jak podaje Gazeta Wyborcza z 17.08.2010 r. Polska zapłaci około 7 mln zł kary za rok 2010 w związku z nie wypełnianiem wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów. Począwszy od 16 lipca b.r. Komisja Europejska nalicza nam karę w wysokości 40 tyś. euro za każdy dzień opóźnienia w realizacji celów, które Polska zobowiązała się spełnić. Jeśli do końca roku udowodnimy, że cele te zostaną zrealizowane mimo opóźnienia, grzywna zostanie umorzona. Jednak biorąc pod uwagę, że Polska nie podjęła w tej sprawie żadnych działań, wydaje się to mało prawdopodobne. Od 2013 roku kara będzie wyższa - ok. 250 tys. euro za każdy dzień opóźnienia. Prawo europejskie wymaga, by od 2013 r. na wysypiska trafiała najwyżej połowa odpadów. Z odpadów powinno się odzyskiwać surowce wtórne a resztę wykorzystywać w spalarniach do produkcji energii.

Comments