News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten.

Share this Post:
De handreiking is ontwikkeld omdat steeds meer gemeenten een ambitieus klimaatbeleid nastreven waarin ze ook een transitie naar duurzame mobiliteit willen maken om hun doelen te kunnen halen.
Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten, zowel ambtenaren als evt. bestuurders die aan de slag willen met duurzame mobiliteit.

De handreiking is ontwikkeld omdat steeds meer gemeenten een ambitieus klimaatbeleid nastreven waarin ze ook een transitie  naar duurzame mobiliteit willen maken om hun doelen te kunnen halen.

De handreiking biedt enerzijds ondersteuning bij proces-aspecten: agendering, verkrijgen van draagvlak, de samenwerking tussen de werelden van verkeer en milieu en keuzeproces van maatregelen. Anderzijds geeft de handreiking ook inzicht in de mogelijke maatregelen waarmee een gemeente invulling kan geven aan duurzame mobiliteitsbeleid, en biedt daarbij ook veel voorbeelden en links naar aanvullende informatie en kennisinstellingen.
Het idee is dat deze handreiking juist nu goed van pas kan komen nu nieuwe colleges zijn gevormd en hun ambities op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit nadere invulling moeten krijgen.

Deze handreiking is een instrument ontwikkeld vanuit het themateam Schone en Zuinige Mobiliteit, in opdracht van Agentschap NL geschreven door Goudappel Coffeng. Directe aanleiding was de themabijeenkomst nu een jaar geleden in Rotterdam over 'het verbinden van klimaatbeleid en verkeersbeleid'.