Learn

Kdy potřebuji předložit průkaz energetické náročnosti budovy?

Share this Post:

Podle §6a odst. (2) zákona o hospodaření energií (č. 406/2000 sb.) dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti splnění požadavků na energetickou náročnost u:

a) výstavby nových budov nebo

b) větších změnách dokončených budov (s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2)

Při prodeji nebo nájmu budov je povinnost předložit průkaz pouze v případě povinnosti zpracování podle a) nebo b) viz. výše. Průkaz energetické náročnosti je platný 10 let od zpracování.

Autor: Jan PEJTER (Enviros)
Datum: 28/11/07