Learn

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Od kiedy będą obowiązywały w Polsce przepisy dotyczące Dyrektywy ?

Share this Post:

W znowelizowanym Prawie Budowlanym zapisano, że przepisy Dyrektywy dotyczące zarówno świadectw energetycznych, jak i kontroli kotłów i systemów klimatyzacji, będą obowiązywały w Polsce od 1.01.2009. Oznacza to, że po tym terminie wszystkie nowe budynki, oraz budynki i mieszkania sprzedawane lub wynajmowane (z wyłączeniem budynków wymienionych w art.7: podlegających ochronie konserwatora zabytków, używanych jako miejsca kultu i działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zap. na energię nie większym niż 50 kWh/rok, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2) będą musiały posiadać ważne świadectwo charakterystyki energetycznej.

Author: Malgorzata POPIOLEK (National Energy Conservation Agency)
Date:   10/03/08