Slovakia

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

BRUSSELS, 10 March 2021 - A new report launched today by the Buildings Performance Institute Europe (BPIE) finds that EU Member States continue to underplay the role of the building sector in delivering a climate-neutral Europe.  
Post date: 9 Mar 2021
Type: News

Delivering the vision of climate-neutrality by 2050 as defined in the Paris Agreement is only achievable if the whole building stock, including retail real estate portfolios, is thoroughly renovated and sustainable design of new buildings is adopted.  
Post date: 25 Feb 2021
Type: Publication

BPIE – Buildings Performance Institute Europe has released a new report highlighting that despite industry efforts to decarbonise building portfolios, retail real estate asset managers and owners lack a sector-specific trajectory towards achieving climate-neutrality.
Post date: 24 Feb 2021
Type: News

The construction sector is an industry that consumes substantial amount of material sources and energy and produces significant volume of waste.   It nevertheless also carries innovation: digital product passports and building certificates are being introduced; Building Information Modelling (BIM) is applied into big public procurement projects, 3D printing emerges as a feasible construction technology, and the industry considers robotization and automation as a huge labour productivity boost.
Post date: 22 Feb 2021
Type: News

  Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II bude možné znovu podávať od februára 2021. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú mať domácnosti naďalej päť mesiacov.   „Sme radi, že aj napriek zložitej situácii záujem o túto formu podpory pretrváva, a preto dopĺňame do zásobníkov 10,8 milióna €, čo sú všetky voľné prostriedky, ktoré sú momentálne v projekte k dispozícii.  
Post date: 28 Gen 2021
Type: News

Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR pozývajú výrobcov, dovozcov a predajcov na online konferenciu o nových energetických štítkoch EÚ, ktoré sa budú meniť v roku 2021.   Získate praktické informácie o povinnostiach, ktoré vyplývajú zo zmeny štítkovania. Zároveň sa dozviete, čo konkrétne sa na štítkoch mení pri jednotlivých kategóriách výrobkov.  
Post date: 28 Gen 2021
Type: Evento

Od 1. 1. 2021 sa v kontexte novej legislatívy EÚ sprísnili normy a prešlo sa na energetickú triedu A0 (úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie).   Energetická náročnosť pokrytá z obnoviteľných zdrojov, nižšie emisie, ekologickejšie stavby, vyššia hodnota nehnuteľnosti, úspora nákladov na prevádzku – to je len niekoľko celospoločenských prínosov zelených budov. Sme pripravení akceptovať a plniť nové normy?  
Post date: 27 Gen 2021
Type: Evento

During 2019, the first year, the BIM4EEB project outlined needs and requirements to be satisfied during the renovation process in order to ensure the best adaptation of the methodological and technological features of BIM4EEB toolset to the specific needs of the users.  
Post date: 25 Gen 2021
Type: News

A King’s College London research study seeks to determine whether and how real estate companies are complying with the Energy Performance of Buildings Directive, the role of the real estate sector in achieving the European Union’s climate impact portfolio, and the environmental outputs for European buildings complying with the EPBD.  
Post date: 12 Gen 2021
Type: News

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o.,   Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozývajú na 21. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021: Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov.  
Post date: 28 Dic 2020
Type: Evento