Boverket

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

The Swedish national government translated into English, for information purposes only, the Planning and Building Act (2010:900) including amendments up to SFS 2016:537, and the Planning and Building Ordinance (2011:338) including amendments up to SFS 2016:773.   The links also provide a useful glossary including the translation (from Swedish to English) of some expressions from the legislation.  
Post date: 13 mrt 2017
Type: Publication

Ni får härmed tillfälle att yttra er över föreslagna ändringar i Boverkets byggregler m.m. med tillhörande konsekvensutredningar. Boverket önskar synpunkter på förslagen med tillhörande konsekvensutredningar senast fredagen den 24 februari 2017.   Regeringen beslutade den 8 december om en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Ändringen medför att det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader är definierat.  
Post date: 21 feb 2017
Type: Nieuws