Latvia

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Niezawodny Średnica izolacji termicznej budynków historycznych     RIBuild-to projekt badawczy "Horyzont 2020", który opracowuje wytyczne o tym, jak ustawić wewnętrznej izolacji termicznej budynków zabytkowych przy zachowaniu ich architektonicznym i kulturowym.   Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach zabytkowych, w celu zaspokojenia klimatu UE 2020 roku i celów w dziedzinie energii.     Znaczny potencjał oszczędności energii w budynkach zabytkowych  
Post date: 8 sie 2017
Type: Odnośnik

Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros 2017. gada februārī uzsāk semināru ciklu par pieejamo valsts atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās.
Post date: 23 mar 2017
Type: Aktualności

People spend up to 90% of their lives indoors, so it is perhaps not surprising that the quality of the environment created has a significant impact on their health and well-being. What is perhaps even more surprising is that the indoor air quality of some buildings, including modern low energy buildings, has been shown to be poorer than urban outdoor air quality.  
Post date: 20 mar 2017
Type: Publication

A range of breakthrough eco-building solutions which tackle the emerging problem of indoor air quality have been presented by the ECO-SEE project at the Ecobuild construction fair in London.   The solutions include novel insulation, coating and panel products which improve air quality by passively regulating humidity, capturing VOCs, and removing indoor organic pollutants through photocatalysis. External and internal wall panels have also been developed, in addition to design tools to support end users.
Post date: 16 mar 2017
Type: Aktualności

These guidebooks are good examples of learning how to develop and implement three innovative financing schemes that have been tested by 11 European cities and regions.   Although many cities and regions have engaged into the energy transition, financing sustainable energy measures remains a great challenge. Some project investment costs are high, and covering them by using only municipal budget and traditional financing mechanisms is difficult.
Post date: 1 mar 2017
Type: Aktualności

Uzasadnionej opinii   Komisja europejska zażądała Łotwa prawidłowo transponowane wszystkie wymagania efektywności energetycznej budynków (Dyrektywa 2010/31/UE) w prawo krajowe.  
Post date: 22 lut 2017
Type: Aktualności

Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros 2017. gada februārī uzsāk semināru ciklu par pieejamo valsts atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās.
Post date: 20 lut 2017
Type: Termin

Ministru kabinets šā gada 24.janvāra sēdē apstiprināja grozījumus ēku būvnoteikumos, kuri nosaka Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību būvniecības procesu ārvalstīs, atvieglo būvniecības kārtību nelielu būvdarbu gadījumos, kā arī precizē praksē konstatētās nepilnības.
Post date: 20 lut 2017
Type: Aktualności

Reducing Energy Poverty by Energy Efficiency Projects in Residential Buildings: The Case for Eastern Europe  
Post date: 20 lut 2017
Type: Termin

Energy poverty is one of the most pressing issues in Central and Eastern Europe. By addressing energy efficient retrofitting of multi-unit apartment buildings, the REELIH (residential energy efficiency for low income households) project is working to promote an innovative approach to reduce energy poverty.  
Post date: 7 lut 2017
Type: Aktualności