Practices

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Co zmieniono w przepisach budowlanych w minionym roku?

Share this Post:

Choć w 2020 r. Prawo budowlane zmieniało się znacznie rzadziej niż w rekordowym 2019 r., to niewątpliwie miniony rok miał charakter bardziej rewolucyjny.

 

Przyniósł on bowiem kilka mocnych akcentów, szczególnie w swojej drugiej połowie.

 

Które z tych zmian okażą się efektywne, a które tylko efektowne – przekonamy się niebawem.

 

Czytaj więcej.