News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

ODBORNÝ SEMINÁR: NÁVRH BUDOV V ENERGETICKEJ TRIEDE A0 – ČASŤ 2. VYKUROVANIE A PRÍPRAVA TEPLEJ VODY PRE NEBYTOVÉ PRIESTORY

Share this Post:

Copyright © 2021 SKGBC | Original source here | Original author: SKGBC

 

Od 1. 1. 2021 sa v kontexte novej legislatívy EÚ sprísnili normy a prešlo sa na energetickú triedu A0 (úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie).

 

Energetická náročnosť pokrytá z obnoviteľných zdrojov, nižšie emisie, ekologickejšie stavby, vyššia hodnota nehnuteľnosti, úspora nákladov na prevádzku – to je len niekoľko celospoločenských prínosov zelených budov. Sme pripravení akceptovať a plniť nové normy?

 

Slovenská rada pre zelené budovy v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI, pripravila sériu odborných seminárov zameraných na “Návrh budov v energetickej triede A0”.

 

Druhý zo série odborných online seminárov sa bude venovať Vykurovaniu a príprave teplej vody pre nebytové priestory.

 

TERMÍN: 9. februára 2021

ČAS: 9.00 – 12.00 hod.

FORMA: online platforma  ZOOM

 

ČO SA DOZVIETE?

 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o zásadách a princípoch navrhovania budov v energetickej triede A0, konkrétne miesta spotreby ústredné kúrenie a príprava teplej vody. Venovať sa budeme modelovým konceptom tejto kombinácie, typickým zdrojom a riešeniam na trhu.  

 

PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ?

 

Je určený všetkým účastníkom stavebného procesu – architektom, projektantom, manažérom firiem pôsobiacim na stavebnom trhu i samotným stavebným spoločnostiam, ako aj developerom a investorom.

 

PROGRAM

 

Moderátor – Marek Kremeň, CEO EXERGY, člen predstavenstva SKGBC

 

9:00 – 9:10          Úvod

 

9:10 – 9:30          Milan Janák, Simulácie budov

 

 • Metodológia výpočtu miest spotreby UK+TV
 • Východiskové body a vstupy pre projekciu systému

9:30 – 9:50         Miloš Petruška, KLIMA KONZULT

 

 • Základné koncepty technológie UK+TV pre dosiahnutie nízkej primárnej energie
 • Typológia zdrojov

9:50 – 10:10         Michal Lešinský, PIO Keramoprojekt

 

 • Proces navrhovania objektov s požiadavkou energetickej triedy A0 a ich systémov pre UK a TV
 • Príspevok si kladie za cieľ otvoriť tému prínosov aplikovania zručností Integrovaného navrhovania, aj s ohľadom na dopady pre moderné systémy UK a TV. S aktuálnym rastom požiadaviek na energetickú efektivitu budov a využívanie obnoviteľných energií do kategórie A0 resp. A0+, spravidla rastú aj nároky na komplexnosť projektu. 

10:10 – 10:30       Martin Babík, Siemens s.r.o. 

 

 • Pri návrhu stavieb s energetickým certifikátom v triede A0 (a nie len tam) je potrebné aby systém MaR mal vlastnosti:
 • Jednotný systém riadenia miestností s HVAC, osvetlením a tienením a možnosť flexibilného usporiadania týchto miestností v prípade zmien
 • Prepojenie riadenia miestností s výrobou primárnych energií
 • Robustný dispečerský systém schopný pomôcť rýchlo analyzovať príčiny anomálií a porúch

10:30 – 12:00     PANELOVÁ DISKUSIA

 

 • Hostia diskusie:
 • Milan Janák, Simulácie budov
 • Miloš Petruška, KLIMA KONZULT
 • Michal Lešinský, PIO Keramoprojekt
 • Martin Babík, Siemens

Viac sa dočítate tu.

Organiser:
SKGBC
Source Language:
Slovak

Group roles and permissions

Use default roles and permissions