Learn

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Kalkulator Audytora Energetycznego

Share this Post:

Program Kalkulator Audytora Energetycznego jest uniwersalnym narzędziem wspomagającym proces projektowania i analizy pracy wszelkich instalacji rurowych, w których występuje przepływ wody, pary wodnej lub wilgotnego powietrza. Funkcjonalnie jest on połączeniem wydajnego, wielofunkcyjnego kalkulatora inżynierskiego z programem konwersji jednostek miar, tablicami właściwości fizycznych wody, pary wodnej i wilgotnego powietrza oraz modułami analizy przepływu czynnika i analizy mocy cieplnej.

Kalkulator

 • wielopozycyjny wyświetlacz, który może zapamiętać dowolną liczbę wykonywanych obliczeń (ilość pamiętanych operacji ograniczona jest jedynie ilością pamięci operacyjnej komputera),
 • przejrzysty wyświetlacz wprowadzanego wyrażenia algebraicznego - analogiczny do tradycyjnych "słupków",
 • zapamiętane wyrażenia algebraiczne mogą być w dowolnej chwili modyfikowane i są obliczane na bieżąco, modyfikacja dotyczy zarówno wartości jak i operatorów oraz funkcji matematycznych,
 • możliwość sprawdzania wyników pośrednich w wyrażeniach algebraicznych,
 • wbudowane 24 funkcje matematyczne,
 • naturalny sposób wprowadzania funkcji - najpierw funkcja następnie jej argument,
 • dowolna liczba zagnieżdżeń nawiasów i funkcji,
 • obsługa klawiszy kopiowania i wklejania zgodna ze standardami Windows,
 • wyświetlanie wyników w postaci dziesiętnej i wykładniczej z regulowaną dokładnością,
 • możliwość dokonywania konwersji jednostek miar 30 wielkości fizycznych bezpośrednio w kalkulatorze,
 • obsługa pomocy kontekstowej dla każdego elementu sterującego kalkulatora
 • wielopozycyjny wyświetlacz, który może zapamiętać dowolną liczbę wykonywanych obliczeń (ilość pamiętanych operacji ograniczona jest jedynie ilością pamięci operacyjnej komputera),
 • przejrzysty wyświetlacz wprowadzanego wyrażenia algebraicznego - analogiczny do tradycyjnych "słupków",
 • zapamiętane wyrażenia algebraiczne mogą być w dowolnej chwili modyfikowane i są obliczane na bieżąco, modyfikacja dotyczy zarówno wartości jak i operatorów oraz funkcji matematycznych,
 • możliwość sprawdzania wyników pośrednich w wyrażeniach algebraicznych,
 • wbudowane 24 funkcje matematyczne,
 • naturalny sposób wprowadzania funkcji - najpierw funkcja następnie jej argument,
 • dowolna liczba zagnieżdżeń nawiasów i funkcji,
 • obsługa klawiszy kopiowania i wklejania zgodna ze standardami Windows,
 • wyświetlanie wyników w postaci dziesiętnej i wykładniczej z regulowaną dokładnością,
 • możliwość dokonywania konwersji jednostek miar 30 wielkości fizycznych bezpośrednio w kalkulatorze,
 • obsługa pomocy kontekstowej dla każdego elementu sterującego kalkulatora

Konwerter jednostek fizycznych

 • wbudowana konwersja jednostek miar 30 wielkości fizycznych najczęściej występujących w praktyce inżyniera środowiska,
 • większość używanych jednostek miar w tym miary angielskie i amerykańskie,
 • automatyczne przeliczanie wprowadzanych wielkości (na bieżąco),
 • przydatne komentarze dotyczące jednostek miar wybranej wielkości fizycznej,
 • konwerter wykorzystywany jest w całym programie kalkulatora do wskazywania żądanych jednostek miar dla dowolnej wielkości fizycznej występującej w programie.

Tablice właściwości wody

właściwości fizyczne wody zależne od temperatury wody w zakresie od 0 °C do 150 °C,

 • gęstość wody,
 • rozszerzalność objętościowa,
 • entalpia,
 • ciepło właściwe,
 • przewodność cieplna,
 • lepkość dynamiczna, 
 • lepkość kinematyczna,
 • napięcie powierzchniowe,
 • liczba Prandtla

Tablice właściwości pary wodnej

właściwości fizyczne pary wodnej: nasyconej mokrej nasyconej suchej przegrzanej w zakresie temperatury od 0 °C do 1000 °C i w zakresie ciśnienia od 611 Pa do 95 MPa, oraz w zakresie suchości pary mokrej nasyconej od 0 do 1.

 • temperatura nasycenia,
 • ciśnienie nasycenia,
 • entalpia pary wodnej,
 • objętość właściwa pary wodnej,
 • objętość właściwa wody wrzącej,
 • ciepło parowania,
 • lepkość dynamiczna 
 • lepkość kinematyczna

Tablice właściwości wilgotnego powietrza

właściwości fizyczne wilgotnego powietrza w zakresie temperatury od -20 °C do 100 °C, w zakresie wilgotności względnej od 0 % do 100 % i w zakresie ciśnienia barometrycznego od 960 hPa do 1040 hPa

 • entalpia wilgotnego powietrza,
 • objętość właściwa,
 • ciśnienie cząstkowe pary wodnej,
 • temperatura punktu rosy,
 • temperatura termometru mokrego, 
 • lepkość dynamiczna,
 • lepkość kinematyczna,

Ciśnienie barometryczne reguluje się przy pomocy suwaka w zakresie 960 hPa - 1040 hPa.

Analiza przepływu

Po ustaleniu parametrów czynnika oraz jego strumienia masy można przeprowadzić analizę przepływu. W analizie przepływu można określić:

 •  wymiar przewodu,
 •  strumień objętości,
 •  prędkość przepływu,
 •  masę przepływającego czynnika,
 •  czas przepływu,
 •  liczbę Reynoldsa,
 •  charakter przepływu,
 •  promień hydrauliczny,
 •  chropowatość względną i bezwzględną przewodu,
 •  jednostkowe straty ciśnienia,
 •  długość przewodu,
 •  współczynnik oporów liniowych,
 •  liniowe straty ciśnienia,
 •  współczynnik oporów miejscowych lub współczynnik przepływu Kv,
 •  miejscowe straty ciśnienia.

Analiza energii

Tool Logo