News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Opóźnienie realizacji Dyrektywy w sprawie odpadów będzie dla Polski kosztowne

Share this Post:
Jak podaje Gazeta Wyborcza z 17.08.2010 r. Polska zapłaci około 7 mln zł kary za rok 2010 w związku z nie wypełnianiem wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów. Począwszy od 16 lipca b.r. Komisja Europejska nalicza nam karę w wysokości 40 tyś. euro za każdy dzień opóźnienia w realizacji celów, które Polska zobowiązała się spełnić. Jeśli do końca roku udowodnimy, że cele te zostaną zrealizowane mimo opóźnienia, grzywna zostanie umorzona. Jednak biorąc pod uwagę, że Polska nie podjęła w tej sprawie żadnych działań, wydaje się to mało prawdopodobne. Od 2013 roku kara będzie wyższa - ok. 250 tys. euro za każdy dzień opóźnienia. Prawo europejskie wymaga, by od 2013 r. na wysypiska trafiała najwyżej połowa odpadów. Z odpadów powinno się odzyskiwać surowce wtórne a resztę wykorzystywać w spalarniach do produkcji energii.