News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Forum Termomodernizacja 2014

Share this Post:

W imieniu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w XIV edycji ogólnokrajowego spotkania audytorów energetycznych Forum Termomodernizacja 2014, które odbędzie się 8 kwietnia 2014 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Polna 7A w Warszawie.

Tematem wiodącym tegorocznego Forum jest Zintegrowane Projektowanie Energetyczne ang. Integrated Energy Desing. Chcielibyśmy pokazać zalety stosowania takiego procesu dla wszystkich uczestników inwestycji. Proces projektowania zintegrowanego łączy wszystkie aspekty racjonalizujące zużycie energii, a jego celem jest stworzenie obiektu spełniającego wymagania użytkownika.

Szczegółowy Program Forum dostępny jest na stronie internetowej ZAE www.zae.org.pl

Zgłoszenie uczestnictwa w Forum odbywa się on-line za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych www.zae.org.pl

ZRZESZENIE AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH
Organizacja Pożytku Publicznego
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20,
tel. (22) 50 54-784,fax (22) 825-86-70
www.zae.org.pl, e-mail zae@zae.org.pl

Organiser:
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
Contact Name:
Beata Kawczyńska
Contact Email: Contact Phone:
(+48) 22 50 54 784
Source Language:
Polish

Additional documents