News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Share this Post:

Copyright © 2021 Inzynier Budownictwa | Original source here | Original author: Aneta Malan-Wijata

Na początku 2021 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 

Ustawa przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków.

 

1 stycznia 2021 roku weszła w życie Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127)

 

Czytaj więcej.