News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Radu Dudău, la EM360: Trebuie să ne hotărâm pe ce vrem să ne bazăm în tranziția noastră energetică

Share this Post:

Copyright © 2020 Romania Eficienta | Original source here | Original author: Romania Eficienta

Așa cum ne avertizează majoritatea oamenilor de știință, fenomenul de încălzire globală riscă să ducă la consecințe extrem de grave pentru umanitate în deceniile care vor veni.

 

România nu este scutită de acest val al schimbărilor climatice și, în acord cu politicile europene, trebuie să ia măsuri care să reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

 

La EM360 România Eficientă stat de vorbă cu Radu Dudău, director Energy Policy Group, despre tranziția energetică, risipa de energie, consumatori aflați în sărăcie și lăsați în urmă, dar și despre standardele mult mai ambițioase pentru clădirile nou construite sau renovate, inclusiv despre impactul standardului nZEB (clădiri cu consum energetic aproape zero) ce va deveni obligatoriu din 2021.

 

Urmăriți interviul aici.