FP7 NewBee

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

VTT Technical Research Centre of Finland has developed a free electronic tool for the construction industry, housing associations and home-owners, which makes it easier to evaluate the impact of different kinds of energy improvements.
Post date: 5 paź 2015
Type: Aktualności

Mala in srednja podjetja (MSP) se v gradbeništvu soočajo z dvema ključnima problemoma: 1. Potrebujejo takojšen in vsesplošen dostop do konkurenčnega znanja, da bi se lahko prilagodili povečanemu povpraševanju/zahtevam trga ter pospešili uporabo porajajočih se tehnologij in materialov za energijsko prenovo stavb. Prilagoditev bo zagotovila večje zadovoljstvo lastnikov stavb, hkrati pa bo zmanjšanje porabe energije zagotovilo skladnost z lokalnimi in regionalnimi okoljskimi zahtevami.
Post date: 29 wrz 2015
Type: Aktualności

The increasing cost of traditional energy sources and the availability of new emerging building technologies in lighting, heating, ventilation, air conditioning, insulation, energy monitoring as well as integrated renewable energy technologies and management of the buildings are expected to increase the global market for low carbon solutions.
Post date: 15 wrz 2015
Type: Aktualności