low carbon economy

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

The Ninth International Forum on Energy for Sustainable Development (the Ninth Forum) provides once again the opportunity to reflect on the implications of the fast-paced energy transition that has become the new normal. As technological innovation and decarbonisation pathways cannot do without social innovation and change, the Ninth Forum seeks to discuss lingering and new challenges and agree on ambitious and concrete measures to close the gap between action and ambition.
Post date: 27 sie 2018
Type: Termin

THURSDAY 27th SEPTEMBER 2018, 16:00 – 20:00 How do today’s low-carbon successes shape the future of energy? What policy approach is needed to ensure competitiveness in a low-carbon future? How can innovative financing practices boost low-carbon technologies and products? These are some of the questions speakers from the EU institutions, industry, agencies and think tanks will aim to answer.
Post date: 27 sie 2018
Type: Termin

  Two years after the Paris Agreement, the EU is firmly in the lead in fighting climate change. To that end the Commission announced a series of initiatives for a modern and clean economy at the One Planet Summit.    
Post date: 16 gru 2017
Type: Aktualności

To seminarium internetowe zorganizowane przez system informacyjny Smart Cities (SCIS) odbędzie się w dniu 2 listopada 2017 r. O godzinie 10:30.
Post date: 31 paź 2017
Type: Termin

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, KOMITETU REGIONÓW I EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO - KOM (2016) 763 wersja ostateczna Przyspieszenie przejścia na niskoemisyjną gospodarkę konkurencyjną jest pilną koniecznością i ogromną szansą dla Europy. To podstawowe wyzwanie naszych czasów. Uchybienie może zagrozić naszym dobrobytom. Sukces otworzyłby bezprecedensowe szanse gospodarcze i nowe możliwości dla dobrobytu, dobrobytu i wzrostu.
Post date: 31 paź 2017
Type: Publication

EU to aim for 100% emission cuts in new ‘mid-century roadmap’   By Frédéric Simon Original source: EURACTIV     The European Commission is preparing an update of its low-carbon economy roadmap for 2050, acknowledging that the bloc’s current target of cutting greenhouse gas emissions to at least 80% by mid-century are insufficient. With the 2019 European elections approaching, the Juncker Commission is stepping up preparatory work to lay down its legacy for the next EU executive.
Post date: 25 wrz 2017
Type: Notatka

The Interreg Europe ZEROCO2 project aims to:  
Post date: 10 sie 2017
Type: Odnośnik

Te energetyczne przejścia komisji flagowy raport, zwodowano 25 kwietnia 2017 roku, określa możliwość połowę zmniejszyć emisje dwutlenku węgla do 2040 roku - ale i rządów, inwestorów i firmy muszą działać teraz, aby przyspieszyć energetyczne przejścia. Instaluje osiągalne drodze, aby ograniczyć globalne ocieplenie poniżej 2C, przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju gospodarczego i postępu społecznego.  
Post date: 25 kwi 2017
Type: Publication

Dla zrównoważonego, bezpiecznego i konkurencyjnego Europy     W listopadzie 2016 roku, komisja Europejska przedstawiła czystej energii dla wszystkich europejczyków pakiet, wynajem zdań, mających pokazać, że czysta energia w okresie przejściowym jest wzrost sektora w przyszłości, i zapisać Unia Europejska niskie jak czystej energii przejścia jest zmiana światowych rynkach energetycznych.  
Post date: 31 mar 2017
Type: Publication

Limiting the rise in global mean temperature to well below 2°C would require an energy transition of exceptional scope, depth and speed, according to an analysis by the International Energy Agency (IEA) and the International Renewable Energy Agency (IRENA), including a doubling of annual average energy-related investments from current levels.    
Post date: 27 mar 2017
Type: Aktualności